Osnovna škola " Sveti Sava "

Anketa

Kontakt

Adresa: Karađorđeva 1,
Istočno Novo Sarajevo
Tel/faks: +387 57 340 414
e-mail: os189@teol.net